Passed

Unix64.FileSystem.Tests.Memory.Base.MemoryFileSystemTest.testWriteStreamDoIfPresent (from FileSystem-Tests-Memory)

Took 0 ms.